Cennik

Wydarzenie jest ograniczone do 150 motocykli. O kolejności zgłoszeń decyduje data rejestracji. Potwierdzenia będą wysyłane na @.
W wydarzeniu mogą brać udział motocykle wyprodukowane do 1988 r. (opcjonalnie FIVA ID Card). Pojazdy będą pogrupowane według roku produkcji.
Trasa rajdu będzie wynosiła około 400 km. Rajd będzie przebiegał zjawiskowymi drogami wokół najpiękniejszych mazurskich jezior oraz lasów.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez rejestrację online na stronie.

Zgłoszenia oraz opłaty przyjmujemy do 30 czerwca 2024

 

Kierowca: € 390,-

Kierowca i pasażer: € 680,-

 

Opłata obejmuje:

 

Poniżej przedstawiamy ceny dotyczące noclegów w Hotelu Zamek RYN ****

1.Pokój jednoosobowy 1640 PLN

2.Pokój dwuosobowy 2220 PLN

3.Miejsce w pokoju dwuosobowym 1110 PLN

Ceny obejmują:

Każdy uczestnik otrzyma numer zawodnika oraz bezpośredni link do rezerwacji w hotelu po rejestracji na stronie www.rotorretrotour2024.pl oraz po wpłaceniu wpisowego.

*Podczas dokonywania rezerwacji niezbędne jest podanie numeru uczestnika lub załogi w rubryce „uwagi”

 

 

Regulamin

1.Przesyłając zgłoszenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z warunkami wydarzenia oraz regulaminem.
2.Wydarzenie ograniczone jest do 150 pojazdów.
3. Zgłoszenia można składać do 30.06.2024.
4. Udział w wydarzeniu mogą brać motocykle wyprodukowane do 1988 r.
5. Numery załóg nadawane są według kolejności potwierdzonych wpłatą zgłoszeń.
6. Pierwszeństwo zgłoszeń mają uczestnicy z najstarszymi motocyklami.
7. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma numer startowy oraz bezpośredni link do rezerwacji w hotelu.
8. Kierowcy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego.
9. Każdy z uczestników musi posiadać ważne prawo jazdy, dowód osobisty/paszport, aktualne ubezpieczenie motocykla, aktualne badanie techniczne motocykla, dowód własności motocykla.
10. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem wydarzenia musi wykonać odbiór administracyjny oraz przejść badanie techniczne w obecności komisji KMW ROTOR
11. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za stan techniczny swojego pojazdu oraz za jego użytkowanie na drogach.
12. Noszenie kasku ochronnego jest obowiązkowe i sugerujemy noszenie okularów ochronnych i rękawic przez cały czas jazdy motocyklem.
13. Organizator nie odpowiada za szkody pojazdu wynikające z wypadku oraz uszkodzenia przez osoby trzecie.
14. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowane wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym.
15. Informuje się, że wykonane podczas imprezy zdjęcia, filmy i nagrania wideo mogą być wykorzystywane w celach reklamowych/marketingowych oraz organizatorowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w etapie rajdu, jeżeli uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
17. W Polsce obowiązuję waluta złotówki ( PLN ) zaleca się aby każdy uczestnik posiadał przy sobie walutę obowiązującą w danym kraju
18. Zwrot kosztów rezerwacji: Do 90 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia organizator zwraca 20% kwoty, Powyżej 90 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia organizator zwraca 80 % kwoty.